Открий какво ще те отведе по­-нататък
Информационни­ центрове във Виена

Video-Text anzeigen
Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!
Video-Text anzeigen
Wir erzählen aus unserem Leben:
На­пус­нал училище... Без­до­мен... На­пус­нал про­фе­сионал­но­то обу­чение... из­дъ­нил­ се е... ня­ма же­ла­ние за нищо

От­го­во­ри на те­зи въп­ро­си, за да по­лу­чиш помощ

Училище

Покажи видео текста

Ходиш ли на училище? (F1)

(A1)
(A2)
(A3)
(A31)

Професионално обучение във фирма или фабрика и в училище

Започвал(а) ли си някога Lehre (обучение в производството, професионално обучение)? (F8)

(A27)
(A28)

Родители

В добри отношения ли си с твоите родители? (F11)

(A43)
(A44)

Жилище

При родителите си ли живееш? (F13)

(A36)
(A37)
(A38)

Деца

Бременна ли си, или имаш малко дете? (F12)

(A34)
(A35)

Приятели

Имаш ли приятели/приятелки на твоята възраст? (F31)

(A98)
(A99)

Грижа за болни или възрастни хора

Грижиш ли се за болен член на семейството? (F35)

(A140)
(A141)

Насилие

Засегнат(а) ли си от насилие или ти упражняваш понякога насилие? (F9)

(A29)
(A30)

Дрога и алкохол

Вземаш ли често наркотици или пиеш много алкохол? (F18)

(A45)
(A46)

Други зависимости

Имаш ли зависимост от интернет, от хазарт, пазаруване или нещо подобно? (F16)

(A50)
(A51)

Хранителни разстройства

Имаш ли някакво хранително разстройство? (F30)

(A95)
(A97)
(A96)

Дългове

Имаш ли дългове, които не можеш да върнеш? (F10)

(A32)
(A33)

Миграция

Емигрирал ли си ти или твоите родители в Австрия? (F19)

(A52)
(A53)

Пол

Би ли искал(а) да се обърнеш към организация, която е специализирана за съвети само към момичета или само към момчета? (F34)

(A138)
(A139)
(A142)

Трудности при четене, писане или смятане - дислекция

Можеш ли добре да четеш, смяташ и пишеш? (F17)

(A54)
(A55)
Всички твои отговори (Като помощ, ако в скоро време посетиш бюрото по труда (AMS))

Образованието носи пари

Всяка година нов iPhone и нов iPad? И това цял живот? Тогава участвай в голямата "Обарзователна игра". Защото всяка година училище носи по-голям доход за остатъка от живота ти. Ако не искаш нищо да учиш, можеш тук Bildung bringt's да се убедиш, че шансовете ти за престой в затвора се увеличават и че в бъдеще, ще трябва да разчиташ на многознайковци.

Видео: Какво е важно за мен

Покажи видео текста

Така функционира тази страница

Тази страница има за цел да те направи по-умен. Ние искаме да продължиш да ходиш на училище, да завършиш някакво професионално обучение (Lehre) или да се образоваш по някакъв друг начин. За да ти помогнем, ако имаш проблеми по този път сме съставили един въпросник (виж по-горе). Като резултат се появяват институции, които биха могли да ти помогнат. Можеш да разпечаташ всички резултати и да ги вземеш със себе си.