ببین در راه پیشرفت چه چیزی تو رو جلو ­ میبره
مراکز ­ مشاوره در وین

Video-Text anzeigen
Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!
Video-Text anzeigen
Wir erzählen aus unserem Leben:
مکتب (مدرسه) رو رها کردی .... بیخانمان ... Lehre را از دست دادی ...مصیبت به بار آوردی ...حال هیچی‌ نداری..

به این سؤالات جواب بده تا کمک بگیری

مکتب

متن ویدئو را ببین

هنوز به مکتب میروی؟ (F1)

(A1)
(A2)
(A3)
(A31)

مسلک

آیا تا به حال دوره Lehre شروع کرده ای؟ (F8)

(A27)
(A28)

والدین

آیا با والدینت رابطهٔ خوبی داری؟ (F11)

(A43)
(A44)

مسکن

هنوز پیش والدینت زندگی‌ میکنی‌؟ (F13)

(A36)
(A37)
(A38)

أطفال

آیا حامله هستی‌ یا یک طفل نوزاد داری ؟ (F12)

(A34)
(A35)

دوستان

آیا دوست یا دوستانی در سن و سال خودت داری؟ (F31)

(A98)
(A99)

پرستاری

از یک عضو خانواده که بیمار هست مراقبت میکنی‌؟ (F35)

(A140)
(A141)

خشونت

آیا قربانی خشونت هستی‌ یا خودت بعضی‌ اوقات خشونت میکنی‌؟ (F9)

(A29)
(A30)

مواد مخدر والکل

آیا مواد مخدر مصرف میکنی‌ یا الکل زیادی مینوشی؟ (F18)

(A45)
(A46)

اعتیاد دیگر

آیا به اینترنت یا قمار یا خرید کردن اعتیاد داری ؟ (F16)

(A50)
(A51)

اختلال تغذیه

آیا اختلال خوردن داری؟ (F30)

(A95)
(A97)
(A96)

بدهکاری

آیا بدهکاری یا قرض داری که نمیتوانی‌ بپردازی؟ (F10)

(A32)
(A33)

مهاجرت

آیا تو و یا خانواده‌ا‌ت از خارج به اتریش مهاجرت کرده‌اید؟ (F19)

(A52)
(A53)

جنسیتی

نیاز به یک مرکز مشاوره فقط برای پسران یا فقط برای دختران داری؟ (F34)

(A138)
(A139)
(A142)

ضعف در خواندن، نوشتن و حساب

آیا میتوانی‌ بخوبی بخوانی، بنویسی‌ یا حساب کنی‌؟ (F17)

(A54)
(A55)
تمام جوابهای من (برای کمک، اگر به AMS خواستی‌ مراجعه کنی‌)

تحصیل درامد به همراه میاورد

هر سال یک iPhone یا iPad جدید؟ و این در تمام طول عمر؟ پس در بازی جایزه بزرگ تحصیلی‌ شرکت کن. چرا که هر سال بیشتر تحصیل برای تو درامد بیشتری هم برای کل زندگی ‌بهمراه میاورد. اگر نمیخواهی که چیزی یاد بگیری ، میتوانی‌ تحت Bildung bringt’s دریابی که با این روش احتمال زندان رفتن انسان بیشتر میشود! و در آینده تو باید به کسانی‌ متکی‌ باشی‌ که فکر میکنند همه چیز رو از تو بهتر بلد هستند.

ویدئو: مقصود من چیست؟

متن ویدئو را ببین

این website اینطوری کار می‌کنه

این website هدفش اینه که تو در هر صورت باسوادتر بشی‌. هدف ما اینست که تو یا یک دوره‌ Lehre شروع کنی‌ یا به مکتبت ادامه بدی و یا به نوعی دیگر دورهٔ آموزشی بگذرانی. برای رفع مشکلات تو در این راه ما این فرم سؤالات رو تهیه کردیم (بالا). نتیجه جوابهای تو لیست مراکز مشاوره ای‌ خواهند بود که میتوانند به تو کمک کنند. تو این لیست را میتوانی‌ چاپ کنی‌ و با خود بهمراه ببری.