Çi te peşve­dibe derxe holê
Cîhên­Şêwirmendiyê li Viyana

Video-Text anzeigen
Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!
Video-Text anzeigen
Wir erzählen aus unserem Leben:
Dibistanê ge­berdi... bê­dach­xani... li Leh­re hati­a­ve­tin...tis­ten xi­rab ce­kir...ya­nê "null Bock"

Ji bo alî­ka­rî ber­si­va van pir­san bi­de

Dibistan

Video-Text nişan bide

Tu hîn diçi dibistanê? (F1)

(A1)
(A2)
(A3)
(A31)

Mekteba şagirti (Lehre)

Te qet bi Lehre (mekteba şagirtiye) destpêkir? (F8)

(A27)
(A28)

Dêûbav

Tu bi dê û bavê xwe ra hevdu baş famdiki? (F11)

(A43)
(A44)

Mayin

Tu hîn li cem dêûbavê xwe ruduni? (F13)

(A36)
(A37)
(A38)

Zarok

Tu bi ducanî, an ji zarokê ki te yi biçûk heye? (F12)

(A34)
(A35)

Heval

Hevalên ku ti salê te dane (hemsal) hene? (F31)

(A98)
(A99)

Xizmet

Tu xizmete li keseki nexwaş di nav malbata xwe diki? (F35)

(A140)
(A141)

Zordestî

Zordesti (şidêt) li ser te heye an ji tu bixwe zordestîye diki? (F9)

(A29)
(A30)

Alkohol & Tiştên serxoşiyê

Tu pir caran tevazok, dermanê serxoşye (Drogen) digri an ji pir alkîhol veduxi? (F18)

(A45)
(A46)

giredana tişteki weki nexweşi

Tu keti nav serxoşiya Internet, lîstok, kirîn an ji tişteki hevcûn? (F16)

(A50)
(A51)

Nexwarin

Nexweşiye te yi nexarine heye? (F30)

(A95)
(A97)
(A96)

Deyn

Deyne te yi ku tu nikani bidi hene? (F10)

(A32)
(A33)

Koçber buyin

Tu an ji dê û bavê te ji derweyî welat hatin Awistirya? (F19)

(A52)
(A53)

Cinsiyet

Tu dixwazi ku cîheki Şêwirmendiye tene ji bo kecikan an ji tene ji bo lawikan hebe? (F34)

(A138)
(A139)
(A142)

Kêmasi ji bo xandin-hesabkirin-nivîsandin

Tu kani bixwuni, biniwisini û hesab biki? (F17)

(A54)
(A55)
Hemû bersivên min (Wekî alîkarî, heka tu careki din wari AMSê)

Xwendin pere dike

Her salê iPhone û iPad e ki nû? Û ew hemû jiyana te re? Hema tevli listoka mezina "Bildungs-Gewinnspiel" e be. Lê her salekî dinê dibistanê niha şuve ji te re qezenceki zêde tine. Heka tu naxwazi bixuni tu kani li ser Bildung bringt’s fambiki (hînbibi) ku firsenda ketina hundir blind dibe û tu li paseroj (diwaroj) her dem keseki ku li te baştir dizanê bawer biki.

Video: ez çi dixwazim

Video-Text nişan bide

Website viha dişxule

Armanca we Website yi zelal ewe ku min baqiltir bike. Em dixwazin ku tu an Lehre biqedini, heri dibistanê an ji tişteki fêrbi. Ji bo çareserîya problemên te yi ku li ser vê riyadê hene ji me Fragebogen ek amadekir (jor mezeke). Wekî encam (serencam) cihên agahdariyên ku kanin alîkarîya te bikin derdikevin. Tu kani hemû encaman derxini û li xwerê bey wê derê.