Razmisli šta do­pri­no­si tvom na­pret­ku
Infor­maci­oni centri u Beču

Video-Text anzeigen
Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!Ansehen!
Video-Text anzeigen
Wir erzählen aus unserem Leben:
preki­nuo/pre­ki­nu­la ško­lo­va­nje.... bes­kuć­nik/bes­kuć­nica..... izba­čen/a iz Lehre (dual­nog obra­zo­va­nja).... na­pra­vio /na­pra­vil­la pro­blem... bez­vo­ljan/bez­volj­na

Od­go­vo­ri na ova pi­ta­nja, ta­ko ćeš lak­še do­ći do po­mo­ći

škola

Prikaži video-tekst

Da li još uvek pohađaš školu? (F1)

(A1)
(A2)
(A3)
(A31)

dualno obrazovanje (Lehre)

Da li si već započinjao/la Lehre (dualno obrazovanje)? (F8)

(A27)
(A28)

roditelji

Imaš li dobar odnos sa roditeljima? (F11)

(A43)
(A44)

stanovanje

Živiš li još uvek kod roditelja? (F13)

(A36)
(A37)
(A38)

deca

Da li su u drugom stanju, odnosno da li imaš bebu? (F12)

(A34)
(A35)

prijatelji

Imaš li prijatelje tvog uzrasta? (F31)

(A98)
(A99)

nega

Da li neguješ nekog člana porodice? (F35)

(A140)
(A141)

nasilje

Da li si nekada bio/la žrtva nasilja ili si učestvovao u nasilju? (F9)

(A29)
(A30)

droga i alkohol

Da li često uzimaš droge ili piješ previše alkohola? (F18)

(A45)
(A46)

zavisnost

Da li si zavistan/na od interneta, igrica, kupovine ili sličnog? (F16)

(A50)
(A51)

poremećaj ishrane (bulimija, anoreksija)

Patiš li od poremećaja ishrane? (F30)

(A95)
(A97)
(A96)

dugovi

Imaš li dugovanja, koje ne možeš da otplatiš? (F10)

(A32)
(A33)

migracija

Da li si se ti, ili tvoji roditelji doselili u Austriju? (F19)

(A52)
(A53)

pol

Da li želiš da ideš u savetovalište samo za devojke, ili za devojke i mladiće? (F34)

(A138)
(A139)
(A142)

teškoće u čitanju, pisanju i računanju

Umeš li dobro da čitaš, računaš i pišeš? (F17)

(A54)
(A55)
svi moji odgovori (na nemačkom jeziku) (pomoć, ukoliko u narednom periodu posećuješ AMS)

obrazovanje znači novac

Svake godine novi iPhone i iPad? I tako čitav život? Onda igraj "Bildungs-Gewinnspiel". Svaka godina provedena u školi, donosi kasnije veću zaradu. Ako ne želiš da se školuješ, ovde Bildung bringt’s možeš saznati da niži nivo obrazovanja može da bude u vezi sa boravkom u zatvoru. Isto tako su osobe sa nižim obrazovanjem celog života upućene da slušaju "pametnije od sebe".

Video: šta je za mene važno

Prikaži video-tekst

ovako funkcioniše ova internet-stranica

Ova stranica ima za zadatak da te informiše. Naša namera je da te motivišemo da završiš Lehre, ili da nastaviš sa školom ili da se na neki drugi način obrazuješ. Za bolje snalaženje, napravili smo upitnik (pogledaj gore). Kao rezultat će se pojaviti informacioni centri i savetovališta (Anlaufstellen), koji ti mogu pomoći. Sve rezultate možeš i da odštampaš i da ih poneseš sa sobom.