Çi te peşve­dibe derxe holê
Cîhên­Şêwirmendiyê li Viyana

Bildung bringt’s

Blablabla - li ser paşeroja xwe bifikire - Blablabla - tu gerek tiştek fêrbibi - Blablabla - bila tişteki baş li te derkeve - Blablabla. Ew laqirdîya her dem wekheve. Lê heku ew çikas ji biqarine: şirove (Fakten) li alîya xwendineve (Bildung) rastiyeki zelal tine zimin. Yanê welhasil (bi kurtayî) mirov kane beje ku: xwendin qezenc dine. Nexwendin derd (cefa) dine. Kî dixwaze sedî sed bizane, mana xwendine çiye:

Her salê iPhone û iPad e ki nû - ji bo jiyana tevayî

Lêkolîne ki rojane (aktûel) yi Enstîtuya Elmanîya ji bo bazarî kar û lêgerîna mesleg (Berufsforschung) ji bo Awistirya feyde xwendine (Bildungsrendite) hesabkir ku çûyina her saleki zêde li dibistane an ji fêrbûne te wê manayî ku her sale dora hezarêk zêde pere di nav cuzdaneda dimine. Û ew jî li gora iPhone û iPad e ki heri nûye. Mehr lesen…
Quellen:
Beruhigt schlafen

Bi teseli, bi rihetî rakeve, gava yên din kare xwe wenda dikin.

Serjimêr (îstatîstîk) e AMS zelale: bi Lehrabschluss e tene 11 ji sedî kes li Viyana bê karin; bê Lehrabschluss ew 36 ji sedîye - yanê sê caren zêdetire. Ew tene te wê manayî ku: çikas xwendin heye wekî bi rihetî radikevi û ên din ji kare xwe wenda dikin. Mehr lesen…
Quelle:

Bakilbuyîn wekî bê mêjû mirin ra baştire.

Kesen pîspor (karzan) testîq dikin ku: her kî ku bi ciwani pir fêrdibe, paşê ji bi hêsanî fêrdibe û xwe peşve dibe. Va ji paşê ji bo kareki baş hema hema wekî garantî ye. Yanê wekî ti mabene xweda gotin: li ên din pirtir kanin û zanin hiseki gelek başe. Mehr lesen…
Das erreichte Niveau der Erstausbildung, also Schul- bzw. Berufsausbildung, ist nach wie vor einer der „verlässlichsten“ und damit stärksten Prädiktoren für Weiterbildungsbeteiligung bzw. -abstinenz. Während drei Viertel (65%) aller Weiterbildungsabstinenten nur über einen Pflichtschul- (27,2%) oder einen Lehrabschluss (38,5%) verfügen, setzt sich ein etwa gleich großer Anteil (64%) der TeilnehmerInnen aus Personen mit höheren Schulabschlüssen (AHS/BHS: 30%) bzw. akademischen Titeln (Universität, FH) zusammen.
Quelle:
Küssen

Tenê lawik û keciken xweşik paçdikin.

Bi dest gelek lêkolînan hatiye têstiq kirin ku kesen ku pir xwendine diha bi silamet û direj dijin. Tişte ku ti nav cêrgeda dene xwendin ji: bi silamet bûyin tê manayî sifeteki rindik û gelek firsend ji bo kec û xorten xweşik. Lê di vir da tişteki baş derdikeve ji cotên (jin û mêr) bi xwendinen bilind baş qezenç dikin - ji bo gerîn an ji çekirina zarokene şirîn. Mehr lesen…
Quelle:

Serbilind ti nav jiyaneda çûyin. Heqe na gotine.

"Edî va heneke? Bi min ve qet nabe!" - Kesen ku xwendine, zanene kanin baştir, bi hêsanî îtiraz bikin. Her wiha ji bo şixuleki pir xirab ji. Bi sedeme ki qolayîn: hûn kanin bi pirani bi xwe qerar bidin. Û: bi xwendina heri bilind gelek firsend ji bo kare serbixwe çedibin. Gelo tu paşe hema serkari (Chef)! Mehr lesen…
Bundesministerium für Familien und Jugend: Sechster Bericht zur Lage der Jugend in Österreich
http://www.bmfj.gv.at/ministerium/jugendforschung/jugendbericht/sechster-bericht-zur-lage-der-jugend-in-oesterreich-2011.html

Fêrbûn ji ketina hepisxane diparêzine.

Ew gelek tişteki balkişe: dikşine: Du par ji sê paran yên sûcdar tenê mekteba bingehin xelas kırıne. Tenê ji sedi heyştan yên kun di hepsêdane, matura xelas kirine an ji mektebek bilind xelas kirine. Xwendin ji kriminalite diparêze. Mehr lesen…
Quellen:

Ha? Çiye? Ez fêmnakim!

Mirov di Radio da hinek xeberan guhdardike û tiştek fêmnake. Li cem hevalan mirov kane bi wî hali bikene. Lê xwe bixwe mirov kane tene ji bo demeki kurt bixapine (li xwe xwera derew bike). ("Ji bo çi ez wiha dikim?"), îla carikê hiseki qeşmer (ecayîp) tê ku jiyan derbasdibe û mirov wî qet fêmnake. Tenê du firsend (îmkan) paşre diminin: keseki ku zanaye û baweriya te pê tê, kane bi cave xwe li te ra jiyanê (dinê) beyan bike an ji tu bixwe wî fêmbiki. Mehr lesen…

Gelo alîkarîya xwe bike ku Awistirya ji alîkarîya te bike.

Her mirovek problemê xwe heye. Li vê alîyeda em hemû wekhevîn. Ferq nake neçê, rindik, belengaz, dewlemend, li vir hati dinya, an ji na. Em tene li alîya çareserkirina astengiyan li hevdu cudane. Hinek zanin alîkari heye û alîkari bixwazin, lê ên din nikanin. Hinek seba Formularan (kaxiz), seba AMS e an ji seba tişteki din deste xwe jê kişand. Lê ew çi dibe bila bibe: alîkarîye ki baş û zêde wekî li Awistirya ye hema hema ne li tu derê ki din heye.

Çiqas xwendin ewqas hindik karkirin heye.

Qet nebe tişten zehmete bi bedenî. Bi wi awayî kesen ku bakilin bi ixtîyrî ji (pîrbûn) xortin û mecbûr ninin ku zû teqawît bin. Mehr lesen…
Wer nach der Pflichtschule nichts mehr gelernt hat, bekommt dreimal so häufig im ganzen Leben nur einen Hilfsarbeiterjob. Und diese sind mit körperlich anstrengenden Arbeiten verbunden. Und fünfmal so oft kriegen sie überhaupt keinen Job. Und das macht arm und krank.
Quelle:
Nie zu alt zum Lernen

"Edî ez pir ixtîyar bûme û nikanim diha hînbibim!"

Çi gû ye! Fêrbûn bi me mirovan ve hatiye dinyê. Em hîn bebik bûn ji me fêrdikir. Her sanîye. Bi eşqeki (dilşadî) mezin û sebreki gir (fewqulade). Ew bi ixtîyar bûyine hindik nabe (wenda nabe) - xeynî ti be ku mirov naxwaze tisteki nû fêrbe.